Főoldal Ajánlom ismerősömnek Kapcsolat
 -->
eszközök:

A jóga különleges hatása
Sokan feltették már a kérdést: Mi különbözteti meg a jógát minden más mozgásrendszert?l? Valóban, minek is köszönheti a jóga több évezredes töretlen sikerét m?vel?i körében? Mi lehet az oka annak a mély, misztikus rajongásnak, amely napjainkban is több millió embernek ad motivációt arra, hogy rendszeresen órákat töltsön a jóga semmi máshoz nem hasonlítható különleges technikáinak gyakorlásával?

A válasz kívül esik a modern, racionális ember tudatának körén. Noha a jóga egy tapasztalati tudomány, így nem sok szó esik vallási, vagy "természetfeletti" kérdésekr?l, a gyakorlás során szerzett tapasztalatok sokszor túlmutatnak az anyagelv? világszemlélet határain. Ahogy a védikus szent iratok mondják:

"A jóga nem azt mutatja meg, milyen a világ, hanem azt, hogy hogyan lehet megismerni."

A gyakorló tanulmányainak el?rehaladtával mind gyakrabban él meg olyan tudatállapotokat, amelyek megkérd?jelezik mindennapjaink törvényszer?ségeit. Az anyagi világ korlátai lassan elhalványulnak, a gyakorló megérti, hogy ezek pusztán tudatában léteztek eddig is, nincs valódi, önálló létezésük, bármennyire kényszerít? erej?ek is voltak eddig számára.

Az els? áttör? élmények közé tartozik, amikor a helyesen kivitelezett testtartás közben egyszerre elemi erej? forróság árad szét a testében, jelezve, hogy az ún. nádik, vagyis enrgiacsatornák megnyíltak, a prána (vagyis energia) szabadon, gátoktól mentesen áramlik a testben. Ez az er?s áramlat megnyithat bizonyos energetikai blokkokat, amelyek hatására elmúlhatnak betegségek, oldódhatnak eddig a személyiség részeként megélt negatív tulajdonságok, megoldódhatnak régóta húzódó, romboló hatású élethelyzetek.

A gyakorló ilyenkor órákig, vagy akár napokig is érezheti ennek közvetlen testi hatásait: mély, intenzív örömérzést, energiával való töltöttséget, tisztább látást mind fizikai, mind mentális szinten, a teljesség élményét. Nem különleges állapotok ezek, inkább a test természetes állapota lenne, ha nem korlátoznánk, mérgeznénk helytelen életmóddal és gondolkodással. Ez az élmény sokkal intenzívebb és magától értet?d?bb, mint a hétköznapi élet bármilyen tapasztalata. Aki átélte, többé nem fog azonosulni azzal a korlátolt, gyarló elmével, amelyet személyiségünknek élünk meg. A kiáradás, az irány nélküli szeretet olyan átható érzések, amelyek elmossák normálisnak elfogadott tudatállapotaink határait.

Ez az élmény nem hozható létre tudatállapot módosító szerekkel, hipnózissal, vagy extázissal. Ezek hatása lehet ugyan hasonlóan intenzív, azonban nélkülözi a tisztaságnak és a valóságosságnak ezt a magától értet?d?ségét. A jóga hozzásegít, hogy megpillantsuk a Szamádhi, a legmagasabb rend? tudatállapot, a Megvilágosodás halvány visszfényét, amely még így is olyan elsöpr? erej?, hogy egy csapásra képes gyökeresen megváltoztatni a gyakorló világképét, értékrendjét, gondolkodásmódját - egész életét.

A jóga nem adja ajándékba ezeket a csodálatos változásokat - a gyakorlónak ugyanúgy végig kell járnia saját útját, fokozatosan elhagyva, levetk?zve csak rá jellemz?, másokéval nem összevethet? korlátait. Sok a tévút, a megtéveszt? élmény, amely könnyen megadja a megérkezettség illúzióját, és a g?g, a fes?bbrend?ség, a hatalom csapdái hosszú id?re megrekeszthetik, vagy akár vissza is vethetik fejl?désében a kívülr?l mesternek vélhet? jógit.

A legmagasabb rend? állapot a jóga filozófiája szerint az Ísvara pranidhána, az Istennek való odaadottság. Ez nem folyamatos imádkozást, vagy ájtatoskodást jelent, hanem a tökéletes önátadás, belefeledkezés boldogságát az élet minden pillanatában. Megsz?nik az id?, a tér, az Én illúziója, és ami marad, az a teljesség, az egység élménye. Ez a végs? lényege minden embernek, minden létez?nek - a tudat csupán "id?legesen" korlátozódik erre az apró területre, amelyet Énnek nevezünk.
Nyomtatható változat

Megosztás a Facebook-on

Ajánlja a cikket
--- visszalépés ---
forrás: wellnessfarm.hu
Ajánljuk


Felhőkép


Küldj egy névnapi képeslapotnevű ismerősödnek!

Kövess minket a Facebook-on is


Facebook oldalunkFacebook oldalunk megnyitása.