Főoldal Ajánlom ismerősömnek Kapcsolat
 -->
eszközök:

Az asztrológia és az intuíció
Az emberek az asztrológiát általában akkor hívják segítségül amikor gyógyír kell, egy megoldás, egy változás, amikor keresünk. Amikor mi magunknak kell változnunk, fejl?dnünk ahhoz, hogy megismerjük, majd elérjük célunkat, céljainkat. Ez a bels? utazás többnyire kényszerb?l ered, a Sors jelzései nyomán, amikor elvesztjük a munkánkat, a szerelmünket, a vagyonunkat, az egészségünket. Amikor úgy érezzük, kisiklott az életünk, akadályozva vagyunk. Valóban? Vagy csak az egónk látja így? Az egó próbálja meg belénk sulykolni, hogy az ember élete a születéssel kezd?dik? Valóban? Vagy csak az egónk akarja, hogy így lássuk?

Az asztrológia kifejezés a görög astro (csillag) és logos (nyelv) szavakból áll, tehát csillagnyelvet jelent.
És miért pont a csillagok segítségével kifejezett jelrendszer? Mert a csillagok (pontosabban bolygók) mozgása pontosan kiszámítható, és azt az ember nem tudja befolyásolni.

Horoszkóp, ami szintén a görög horo (óra) és skopie (nézni) szavakból ered, tehát nézni az órát. Szeretnék egy tévhitet eloszlatni az asztrológiával kapcsolatban. Az asztrológia nem jóslás, hanem komoly tudás, mely nem annyira az események bekövetkeztének valószín?ségét, hanem az emberi viselkedés indítékait vizsgálja. A jövendölésközpontú „horoszkóp” szórakoztató céllal az újságok Napjegy szerinti horoszkópjaiban használatos csupán.

Ilyenkor kiáltanak fel szkeptikusan a materialista „tudósok” köztük - Vágó István - is: -Bizonyítékot! Bizonyítékot!

Íme néhány:
-Jégkorszakbeli csontokon található jelzések (vésetek) azt mutatják, hogy az emberek mintegy harmincezer évvel ezel?tt is ismerték és használták a holdciklusokat.

-Alexander Marschack a Tudomány cím? folyóirat 1964 november 6-i számában azt írja, hogy a paleolit korban rénszarvas csontokon talált vésetek azt bizonyítják, hogy az emberek észlelték a lunáris (Hold) változásokat.

-A sumér civilizáció volt az els?, amely kitörölhetetlen nyomokat hagyott Mezopotámián. A sumérok kb. i. e. 4000-ben telepedtek le ezen a helyen. Városaik különlegessége közé tartozott a lépcs?s piramistemplom. Lapos csúcsát a papok az éjszakai égbolt megfigyelésére használták. A Sumérok által hátrahagyott ékírásos táblákon asztrológiai ismereteik gazdag tárháza olvasható.

-Az akkád Sargon táblái - amelyek i. e. 2350-b?l származnak - meger?sítik azt a tényt, hogy az asztrológus papok el?rejelezték a napfogyatkozásokat. Érdekes, hogy a holdfogyatkozásokról még több információval rendelkeztek. Valószín?, hogy ezeknek az eseményeknek nagy jelent?séget tulajdonítottak, mivel számításaik fok - perc pontosságúak voltak.

-Az akkádok i. e. 2350-ben meghódították a Sumér birodalmat és asztrológiai feljegyzéseiket saját nyelvükre fordították le. Nap, Hold és Vénusz imádók voltak, de a többi planétát is figyelembe vették a Szaturnusszal bezárólag.

-Sargon a kor asztrológiai ismereteit hetven táblára jegyezte fel. Utódai ezt saját kutatásaik eredményeivel egészítették ki és a gy?jtemény Namman Bel néven vált ismertté. Seneca szerint ezt a m?vet Berosus fordította le görögre.

Láthatjuk, hogy az asztrológia a planéták emberekre gyakorolt hatását vizsgáló ?si tudás. Az ember számára az egyik legjobb módszer, hogy megtanulja ki ?, honnan jött és hová tart. Az asztrológia feltárja a jellemet, s a jellem azonos a sorssal. Ha az ember megváltoztatja jellemét, ezzel megváltoztatja a sorsát is. Az asztrológia csak tendenciákat jelez. Az ember akaratával irányíthatja sorsát, és ha azt dönti el, hogy halad az élet árjával, akkor a születési horoszkópban jelölt tendenciák érvényesülnek. A szabad akarat gyakorlása teljes mértékben az egyént?l függ. A bölcs ember képes irányítani „csillagait”. A balgát azok irányítják. Az asztrológia el?rejelzéseket ad és így az ember könnyebben felkészülhet, hogy tudjon megfelelni az életben adódó feladatoknak.

Sokan próbálják az asztrológiát belegyömöszölni az egzakt természettudományok kategóriájába. Pedig az asztrológia inkább szemléletmód, eszköz, amely segítségül szolgálhat a körülöttünk lév?, és saját bels? világunk megértésére. Nem gy?zöm elégszer hangsúlyozni, hogy az asztrológia csak 1 eszköz. Végtelen számú eszköz áll az emberiség számára megtalálnia önmagát, az egyensúlyt, a harmóniát, a Forrást. A jóga, a meditáció, vagy például az egó egy nagy ?sellensége, az intuíció. Mert mi is az intuíció? Megfoghatatlan megérzés? Isteni énünk súgása? A logikán túli megismerés? Maga az élet? Megértés? A fény?

A mai tudomány minden esetben - még akkor is, amikor valamilyen eszközt, m?szert használ - az érzékszerveinkkel felfogható paraméterekkel dolgozik és csak azokat a dolgokat tekinti létez?nek, amelyek ilyen módon észlelhet?k, igazolhatók. A szkeptikusok (materialisták) szerint csak az anyag létezik semmi más, és kutatásokat folytatnak ez ügyben, hogy megdöntsék az intuíció misztériumát más néven, az érzékszerveken túli észleléseket. Még nevet is adtak neki: propriorecepció.

Az asztrológia az analógiás gondolkodás segítségével érthet? meg, nyelvezete szimbólikus. Ezt a fajta gondolkodási módot Rüdriger Dahlke függ?leges, Jung archetipusos gondolkodásnak nevezi.

S az intuíciót? Hogyan is érthetné meg valaki logikusan, értelemmel a szív nyelvét? Ez egy érzés, egy megérzés! A lélek nyelve! Ezt az egó nem érti, teljesen elbizonytalanodik. Ugyanis teljes káosz van benne az érzéseink téren. Még azt sem tudja pontosan, hogy mi mit is értünk lélek alatt. Jó, még talán az világos, hogy a lélek élteti a testet. Távozásával megindul az adott egyénen belül a halálfolyamat. De egyáltalán hol van a lélek, kérdi ilyenkor kajánul az egó?
Ekkor lép a képbe az intuíció és „súgásával” felhívja a figyelmünket az életünkbe lép? ”véletlenek” sorozatára. Ennek ellenére a mindennapokban nincsen könny? dolgunk, ha észre akarjuk venni jeleit és üzeneteit. Az élet számtalan ingere ugyanis elborít minket, és ez megnehezíti azt, hogy befelé figyeljünk. Ha az a bizonyos bels? hang pedig makacsul és kitartóan többször is jelez, akkor pedig még mindig ott van egy további gát: a tudatunk. A mi kultúrkörünkben az az általános felfogás, hogy ami nem magyarázható meg, az nem is létezhet. És aminek - mint a bels? jelzéseknek - láthatólag semmiféle oka nincs, azt a tudatunk egykett?re félresepri.
Az intuíció azonban nem tud igazán kibontakozni, ha nyomás alatt állunk. A negatív stressz minden formájában blokkolja a bels? képességeinkhez vezet? csatornákat, és ilyenkor minden akaratunk ellenére sem tud az intuíció segítségünkre sietni. Csak amikor végre kiengedünk, és játékos formában tesszük próbára képességeinket, akkor élünk át sikereket. Ebben segít többek között a meditáció és a jóga is.

Feltéve, hogy hallgatunk rá, bels? hangunk többnyire teljesen világosan tudomásunkra hozza, mit helyes tennünk, és mit helytelen. Ha többször hallgatnánk rá, azt is megéreznénk, milyen táplálékot kellene választanunk adott pillanatban, és mi árt, illetve mi használ az egészségünknek. Ki tudnánk találni, lakásunkban melyik a legalkalmasabb alvóhely, olyan segédeszközök nélkül, mint a varázsvessz?, az inga vagy más mér?berendezések. Ha az intuícióval játékos módon kísérletezünk, ezzel gazdagíthatjuk az életünket, és közelebb kerülhetünk önmagunkhoz.

Az intuíció mindenkiben ott van! Igen, benned is! Használd hát!
Nyomtatható változat

Megosztás a Facebook-on

Ajánlja a cikket
--- visszalépés ---
forrás: wellnessfarm.hu
Ajánljuk


Felhőkép


Küldj egy névnapi képeslapotnevű ismerősödnek!

Kövess minket a Facebook-on is


Facebook oldalunkFacebook oldalunk megnyitása.