Főoldal Ajánlom ismerősömnek Kapcsolat
 -->
eszközök:

Reinkarnáció és karma
A reinkarnáció és a karma (lásd Alapfogalmak rovat) a keleti és a mai nyugati okkultizmusnak két legfontosabb alappillére, amelyekben való gondolkozással a legtöbb emberi kérdés megérthet?vé válik.

A körforgás és a következmények törvénye által életcélunkra is rátalálhatunk. A reinkarnáció és karma törvényéb?l kifolyólag az embernek folyton mérlegelnie kell mindennapi életének tetteit, hogy azokkal oldotta, vagy súlyosbította-e karmáját. Ezt az ember csak éber figyelemmel és gondolkodással, érzelmei és cselekedetei jelent?ségének tudatosításával érheti el.
Az antropozófia rendkívül nagy fontosságot tulajdonít a tudatosításnak, mert az kifejezetten szellemi, azaz Én-funkció, s a leghatásosabb önnevelési eszköz.


Az ember életcélja

A cél, hogy az ember ismételt inkarnációk sorozatán át a legváltozatosabb életsorsokon menjen keresztül és így lelkileg-szellemileg minden irányban fejl?djön, vagyis, hogy minden inkarnációjában különb emberként haljon meg, mint amilyennek született. Minden egyes inkarnációban az ember más-más földi környezetet és életsorsot kap, különben fejl?dése egyoldalúvá válnék. Ebb?l következik, hogy az ember hol, mint férfi, hol mint n? inkarnálódik abból a célból, hogy mindkét életformából b?séges tanulságokat szerezhessen.

Az inkarnációk el?készítése

Az egyes embernek a Földre való minden egyes leszületése el?tt a leend? inkarnáció karmáját a szellemi hierarchiák állítják össze nagy vonásokban, egyetértésben az illet? ember Énjével (szellemével), tehát mindenki aki megszületett, maga vállalta azt az életsorsot, amin végig kell mennie, s?t odaát rendszerint sokkal több terhet szeretne az ember magára vállalni – minthogy ott szellemi szempontból ítél és minél többet szeretne jóvátenni a következ? földi élet alatt – s a hierarchiáknak kell mérsékl?en beavatkozniuk. Mivel azonban az ember túlvilági tudata a Földre leszületve teljesen elhomályosul, itt már nem tud vállalásairól, nem ismeri fel az összefüggéseket és lázadozik sorsa ellen, amikor az történik vele, amit odaát magára vállalt. Holott semmi sem éri az embert igazságtalanul az életben és senki sem kap súlyosabb karmát, mint amilyent elviselni képes.


A földi és szellemi szempontok egyensúlyba hozatala

A Földön az ember állandó ténykedésre van utalva, úgy az anyagi, mint embertársai világában és ezzel alkalma nyílik karmájának teljesítésére. Most már teljesen az ? szabad akaratán múlik, hogy milyen szempontokat érvényesít az eseményekhez való hozzáállásában és saját tetteiben, s azáltal vagy oldja, vagy ellenkez?leg, megköti és súlyosbítja a karmáját.Az inkarnációban tehát az ember kett?s életet él: teljesítenie kell földi kötelezettségeit úgy, hogy közben megfelel? mértékben élveznie kell a földi örömöket is – különben lelkileg kiszáradna –, de egyben súlyt kell helyeznie a morális-szellemi élet ápolására is.

A kett? között egyensúlynak kell lennie: aki egyoldalúan csak az egyikkel tör?dik és a másikat elhanyagolja, az feltétlenül rossz útra tér. Az antropozófia nem használ megkötött morál-dogmákat. Elve, hogy mindenkinek a maga morális fejlettségi foka szerint kell élnie életét úgy, hogy ha kis lépésekben is, de folyton felfelé fejl?djék.

Az emberi felel?sség és tudatosítás

Mindebb?l következik, hogy amir?l már szó volt, hogy az ember gondolataiért, érzéseiért, de különösen cselekedeteiért vagy mulasztásaiért felel?s és jó, vagy rossz hozzáállásával oldja, vagy köti karmáját, illet?leg új karmákat teremt, amelyek még ebben, vagy a legközelebbi inkarnációkban kerülnek letörlesztésre. Ezzel biztosítva van a teljes igazságosság: ok nélkül senkit sem ér szenvedés, viszont az összefüggések a tett és a következmények között el vannak rejtve, hogy az ember fels? befolyásoltság nélkül élhessen szabad akaratával. A lényeg a helyes és nem helyes felismerni tudása. A nagy vonásoktól (pl. ne ölj, ne lopj stb.) eltekintve ezt az ember csak saját magatartásának és gondolkozásának éber figyelemmel kísérésével érheti el. Mai tudatunk f?leg Én-funkció, s az antropozófia is az Én-re épít.


Szöveg: Dr. Dubravszky László
Nyomtatható változat

Megosztás a Facebook-on

Ajánlja a cikket
--- visszalépés ---
forrás: wellnessfarm.hu
Ajánljuk


Felhőkép


Küldj egy névnapi képeslapotnevű ismerősödnek!

Kövess minket a Facebook-on is


Facebook oldalunkFacebook oldalunk megnyitása.