Főoldal Ajánlom ismerősömnek Kapcsolat
 -->
eszközök:

Sorsunk az arcunkra van írva?
Az arcismeret már akkor ?srégi volt, amikor az ember el?ször kezdett keresni útmutatásokat a csillagok állásában és a tenyér vonalaiban.

A jellem és a sors elemzése az ember arcvonásai alapján olyan ?si, hogy létrejöttének sem idejét, sem helyét nem tudjuk meghatározni - valószín?leg egyid?s magával az emberrel.

Egy kis történelmi visszapillantás: elmondható, hogy Nyugaton az arcvonások értelmezésének els? rendszerezett leírásáról Empedoklész filozófiai értekezéseiben olvashatunk, aki Szicilia Akragasz nev? görög kolóniáján élt Kr. e. az ötödik században.

/Arisztotelész ?t tartotta a retorika atyjának, Galenosz pedig az itáliai orvoslás atyjának nevezte./

Az általa képviselt eszméket fejlesztette jelent?sen tovább a kószbeli Hippokratész (kb. Kr. e. 460 - 377), az "orvostudomány atyja", aki feltételezte, hogy az empedoklészi négy elem /T?z, Leveg?, Víz és Föld/ az emberi testben négy életadó folyadék formájában nyilvánul meg.

Ezek dominanciája szerint négy f? típust képvisel? ember létezik, a szangvinikus, a kolerikus, a flegmatikus és a melankolikus

A fiziognómiáról az általunk ismert els? könyvet Arisztotelész (Kr. e. 384 - 322), Platón tanítványa, Nagy Sándor nevel?je írta " A természetnek a fiziognómiával kapcsolatos titkai feltárása" címen, bár nem minden szakért? hisz benne, hogy a munka valóban az ? alkotása lenne.

A hat fejezetb?l álló könyv tágabb értelemben foglalkozik a fiziognómiával és leírja a test valamennyi részének a jelentését a fejt?l a lábig. Meghatározó m?, mert ez az az alap, amelyre a nyugati fiziognómia épült, s amelyen több, mint kétezer éven át fennmaradt. Valójában a legtöbb kés?bbi munka alig több Arisztotelész m?vének átdolgozásánál, s híján van minden eredeti gondolatnak, vagy önálló megfigyelésnek.

Arisztotelész öt elem? rendszere párhuzamot mutat a kínaiakéval, akik nagyjából vele egyid?ben alkották meg az öt elemr?l szóló elméletüket, valamint a maguk foziognómiai rendszerét, amely - több fontos kiegészítéssel - mind a mai napig létezik.

Ez után a rövid visszatekintés után visszatérve a fiziognómia mai pozíciójához: elmondhatjuk, hogy az arc vonásainak és jellemz? jegyeinek alapszint? értelmezése mindennapi életünk része lett, egy olyan rutin, amelyet bizonyos mértékig minden esetben elvégzünk, amikor új arccal találkozunk.

Ennek során ébredt spontán érzelmi reakcióink olyannyira hevesek is lehetnek, hogy "els? látásra beleszerethetünk" valakibe. Ugyanakkor más arcok legalább ennyire taszíthatnak, megrémíthetnek, vagy elborzaszthatnak, bár nagy többségük - a statisztikai minta átlaga - egyszer?en hidegen hagy bennünket.

Ezt a természetes elemzést tükrözi a hétköznapi szleng számos hivatkozása az arc egyes részleteire, mint "intelligens homlok", "kedves szem", "kíváncsi orr" "érzéki ajkak", "kegyetlen száj", vagy "er?tlen áll".

Ezek arra utalnak, hogy az arcismeret ma legalább olyan széles körben gyakorolt m?velet, mint hajdanán.

Ösztönös emberi késztetésünk mások arcában olvasni. Napjaink számítógépes fiziognómiája a jellem és a vérmérséklet, a lélek és a sors, a múlt és a jöv? megértésének oly mértékben elismert módszere, mint a tenyér kozmikus vonalainak analízise, vagy az asztrológiai képlet elemzése.

Az arcismeret a jellemelemzésnek és a jövendölésnek olyan egyenrangú ?si és egzakt módszere, mint a tenyéranalízis, vagy az asztrológia.

Utóbbiakhoz hasonlóan mindenkinek hasznára válhat és hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy megértsük nemcsak saját jellemünket és sorsunkat, de szeretteink, barátaink, ellenségeink, vagy az élet bármely területén velünk szembe- vagy mellénk kerül? embertársaink jellemét és sorsát is.

Nyomtatható változat

Megosztás a Facebook-on

Ajánlja a cikket
--- visszalépés ---
forrás: ma.hu
Ajánljuk


Felhőkép


Küldj egy névnapi képeslapotnevű ismerősödnek!

Kövess minket a Facebook-on is


Facebook oldalunkFacebook oldalunk megnyitása.